Social Design

Social Design is het inzetten van creativiteit en ontwerpen om maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Dit doen we door samen te werken met de mensen om wie het gaat. Onze kracht is het ontwerpen voor participatie en inclusie binnen het sociale domein.

Dit doen we door te onderzoek en ontwerpen, sociale structuren te ontwikkelen en vanaf de start te borgen.

Wil je problemen oplossen die ertoe doen? Dan ben je op de juiste plek.

Werk

Wat organisaties ons vragen

Social Design is niet iets dat op de plank ligt. Het gaat vaak over ogenschijnlijk simpele en tegelijk complexe vragen waar nog geen antwoord op is. Om vernieuwing te realiseren is het belangrijk om dicht bij de behoeften van betrokkenen en hun omgeving te zijn. Vanuit deze basis worden alle perspectieven gezien en toegankelijk gemaakt. Zo ontstaat ruimte om gezamenlijk vorm te geven aan transities en draagvlak.

Ons werk is een mix van onderzoeken, visualiseren, ontwerpen, toetsen in de praktijk, overdragen en coachen. Elk project is anders. De gemene deler is dat we veranderingen in gang zetten die iedereen herkent en begrijpt. Lees hieronder meer over onze projecten.

alle betrokkenen toekomstbestendig wonen in de langdurige zorg ontwerpen

Blog

'Snapshots' uit ons werk

We ontwikkelen onze eigen werkvormen die in de dagelijkse praktijk toepasbaar zijn. Lees hier meer over wat we tegenkomen en doen.

informele en formele netwerken het zwangerenaanbod herontwerpen

Aanpak

Onderzoekend ontwerpen

Ieder project is maatwerk. We schetsen hier het ruwe traject om te komen tot Social Design. Dit gebeurt in verschillende fases en wij begeleiden iedere stap. Ons proces is een mix van Design Thinking, Theory U en andere interessante werkwijzen waarin we ons de afgelopen jaren hebben verdiept.

aanpak spetters

1

VERKENNEN

De start is kennismaken en verdiepen van het vraagstuk d.m.v. interviews of actiegericht onderzoek. We verbinden met de mensen die direct betrokken zijn. Zo wordt voor ons het speelveld inzichtelijk en toegankelijk.

2

MAKEN

Organiseren van verschillende sessies om ideeën te genereren. De ideeën vertalen we naar concepten. We experimenteren actief om te ervaren wat in de praktijk werkt. Dit doen we samen met betrokkenen om iedereen aangesloten te houden.

3

DOORONTWIKKELEN

Vanuit alle inzichten onderzoeken we wat nog niet opgelost is en waar nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan. De feedback van betrokkenen en experts zetten we in om ideeën verder vorm te geven en prototypen.

4

IMPLEMENTEREN

Toegankelijk maken van ideeën met breed draagvlak en gewenste impact. We werken nauw samen met alle betrokkenen om de nieuwe ideeën in de dagelijkse praktijk toe te passen.

ervaringsdeskundigen nieuw beleid ontwikkelen

Over

Wij zijn Social Envoy

Tanneke Lyppens en Joy van Gogh werken nauw samen met een netwerk van experts in social design, coaching, veranderkunde. We komen graag naar je toe om de mogelijkheden voor jouw vraagstuk te bespreken.

Neem contact op door te mailen naar tanneke@socialenvoy.nl of joy@socialenvoy.nl