Hoe kunnen we leren van de verhalen van de jongeren die wonen bij Groot Emaus en op welke manier kunnen we hierover in dialoog met elkaar?

“De verhalen ademen de veerkracht van jongeren, ouders en professionals die samen een lange weg hebben afgelegd. ”

Directeur Groot Emaus

In onderstaande dialoogtool is een ervaringsverhaal uitgewerkt zowel visueel als in tekst. Dit verhaal is geanonimiseerd om te kunnen delen. Vanuit deze verhalen leren we waar investeringen nodig zijn om betere zorg te leveren en behandelingen en/of opname te voorkomen.

Via Astrid van Lexmond (communicatie adviseur Groot Emaus) kregen we recent een update hoe de door ons ontwikkelde dialoog tool en verhalen van jongeren een beweging in gang zetten op Groot  Emaus. Jongeren, ouders, professionals en gemeente worden gehoord in hun behoefte. Denk hierbij aan steun, erkenning, ontwikkeling enzovoort.

Presentatie dialoogtool op medewerkerdagen ’s Heeren Loo Groot Emaus 

Twee keer per jaar organiseert Groot Emaus, het orthopedagogisch behandelcentrum van ’s Heeren Loo voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen ‘medewerkerdagen’; informatiedagen voor en door medewerkers.

In maart stonden hiervoor verspreid over de locaties een aantal informatietenten, bemand door collega’s. Elk langskomend groepje medewerkers werd meegenomen in een onderwerp. Bij één van de tenten ging het gesprek over de positionering van Groot Emaus en het belang van het vertellen van verhalen. Over wat Groot Emaus al goed doet en uit wil dragen en over waar potentieel ligt. Én over hoe dit potentieel samen met de jongeren die hier verblijven, hun verwanten en professionals, zichtbaar gemaakt kan worden aan de betrokken partijen.

Dialoogtool
Daarbij werd de dialoogtool, die ’s Heeren Loo en Social Envoy samen ontwikkelden, voor het eerst breed getoond. De dialoogtool helpt bij het visueel in kaart brengen van ervaringsverhalen van jongeren, ouders en zorgprofessionals. Deze visualisatie geeft gehoor aan de diverse levenservaringen en maakt zichtbaar hoe ’s Heeren Loo en de betrokken partijen eerder en effectiever op allerlei vlakken kunnen helpen, zodat in de toekomst hopelijk onnodig lange zoektochten naar de juiste behandeling en zorg én kosten bespaard kunnen worden.

De dialoogtool werd enorm enthousiast ontvangen. Meerdere keren werd gevraagd of de tool al in gebruik genomen kon worden. Binnenkort wordt de tool breed gedeeld binnen de organisatie zodat iedereen ermee aan de slag kan.