PAAZ Purmerend vraagt: ``Hoe kunnen wij het nóg beter doen?``

Soms krijg je een opdracht die je zo verrast omdat de uitkomsten puur, mooi en positief zijn.

In gesprek met David, éen van de psychiaters, hadden we het over onze (deze) website. De meeste projectverhalen die je hier leest zijn niet door ons opgeschreven maar door Karijn Kats. Een tekstschrijver die op een dieper niveau kan luisteren, geen beeld heeft van het project en daardoor het verhaal anders kan vastleggen. Dit wekte Davids nieuwsgierigheid en hij kreeg het idee dit ook te doen met de patiënten van de deeltijd groepstherapie. Wat kunnen we leren? Hoe kunnen we het nog beter doen?

“We evalueren wel, maar dat is toch anders dan open het gesprek in gaan zonder aannames en voorkennis.”

David Hakvoort, psychiater

Het idee is besproken in het team van therapeuten, psychiaters en ondersteuners. Vragen die speelden waren bijvoorbeeld:

  1. Hoe weten we wanneer we het goed doen?
  2. Hoe meten we de kwaliteit van ons werk?
  3. Wat is een leidraad aan de hand waarvan we ons werk kunnen beoordelen?
  4. Hoe vertelt de patiënt zijn/haar verhaal na of tijdens het doorlopen van het traject?
  5. Zijn er blinde vlekken in onze visie?
  6. Zijn er verwachtingen, ervaringen die wij niet zien?

Er zijn in totaal 10 cliënten gevraagd om deel te nemen aan de gesprekken. Wat bleek? Iedereen wilde graag meedoen; 5 patiënten uit de actieve groep en 5 oud-deelnemers. Vooraf was er een aarzeling of iedereen wel zou komen. Op 1 patiënt na hebben we iedereen uitgebreid kunnen spreken. We waren onder de indruk van de goede voorbereiding en welwillendheid om mee te werken. En, van de zorg die deze groep had ontvangen. De deelnemers benoemden heldere leermomenten uit de therapie en ook waar ze nu stonden dankzij de groepstherapie. Na veel dingen uitgeprobeerd te hebben, bleek de groepstherapie voor de meesten de stap naar zichzelf. Ook werd aangegeven dat ze hoopten dat het imago van groepstherapie gaat veranderen. Dat het een andere positionering krijgt omdat het zo goed is verlopen. De werkingsprincipes ‘samen leren in een groep’, ‘door anderen dingen bespreekbaar kunnen maken’ en ‘groeien bij formele en informele momenten’ sprongen eruit.

En over de professionals werd zeer waarderend gesproken. Wij willen in onze volgende carrière ook psychiater worden. Voor het team was de grote meerwaarde om zo – van buitenaf – te horen wat je in al die jaren voor je patiënten betekent.

Of te wel, het resultaat van een interview door een neutrale buitenstaander, en dit in woord en beeld vatten, geeft een ander perspectief. Zoals Karijn het voor ons deed, deden wij het hier met liefde en zonder oordeel. De uitgewerkte interviews gaan nieuwe deelnemers helpen om zich te kunnen inleven in het traject waar ze instappen.

Project in het kort:
  • OpdrachtgeverPAAZ Purmerend
  • Onze rolOnderzoeken kansen en mogelijkheden voor verbeteren dienstverlening
  • Resultaat10 interviews inclusief verslaglegging dat aanzet tot acties voor de toekomst