's Heeren Loo vraagt: ``Hoe geven we cliënten en verwanten online een stem in de organisatie?``

Interview met het projectteam online communities regio Midden Nederland

In zorginstelling ’s Heeren Loo praat iedereen mee. Toen we voor dit stuk vroegen wie we mochten interviewen over het werk van Social Envoy bij ’s Heeren Loo, werd het gesprek steeds verder uitgebreid zodat we uiteindelijk met zijn zevenen aan tafel zaten. Iedereen wilde graag meedenken en praten. Het werd een levendig gesprek waarin we op zoek gingen naar de essentie van het project en de werkwijze van Social Envoy.

Stieneke Ruitenbeek-Kieft, projectregisseur voor Midden Nederland vertelt: “Dit project is bottom-up vanuit onze regio ontstaan. Wij willen de zorg vormgeven samen met cliënten, familie en medewerkers. We liepen rond met het idee; we kunnen niet elke keer alle mensen face to face bij elkaar krijgen, dat kost veel te veel tijd.” Gerard Meinen, verantwoordelijk voor de begeleiding van gezinshuizen: “We werken in zo’n grote regio; zie maar eens 14 gezinshuizen bij elkaar te krijgen van Urk tot Leidsche Rijn. Ze kunnen nooit allemaal samen komen. Daarom was de bedoeling online te discussiëren.”
Zo ontstond de vraag aan Social Envoy; ‘Hoe kunnen we deze online dialoog op gang krijgen?’ Het idee vormde zich verder om een aantal pilots van online communities op te zetten; voor een woongroep, de gezinshuizen, de ervaringsdeskundigen intern, en voor een dagbestedingsgroep.

Gordon Frans, ervaringsdeskundige, was nauw betrokken bij dit traject: “We hebben allereerst een prachtige s’ Heeren Loo bijeenkomst met 500-600 bezoekers gebruikt om vragen aan bezoekers te stellen. De leukste vraag was ‘Wat zou jij aanpakken als je directeur van ’s Heeren Loo was?’ Iedereen kon reageren op schermen die we hadden neergezet, en dat is eigenlijk het startpunt geweest van de online communities.”

Gerard: “In eerste instantie hadden we samen een uitgebreid interview over wat er allemaal speelt bij gezinshuizen. Vervolgens heeft Social Envoy in gezinshuizen zelf interviews gehouden met de ouders. Ze gaan zelf in de huizen kijken en ervaren. Heel positief, en daar werd ik zelf ook heel enthousiast van.”

Voor Social Envoy is het vanzelfsprekend dat alle stemmen gehoord worden. Voor veel mensen voelt dit nog steeds als iets uitzonderlijks. Gordon: “Toen wij met de systeemaanbieders speeddate sessies hadden gaven Tanneke en Paulien aan dat het tijdens het gesprek zou gaan om hoe wij erover dachten. Knap om je eigen mening achterwege te laten en de ander te laten reageren.”
“Dat is precies wat ik ook ervaar bij Tanneke en Paulien.” zegt Stieneke; “Het is niet zomaar dat er cliënten bij zitten. Juist dat de ervaringsdeskundigen aanhaken is heel sturend geweest en ik merkte bij beide dames dat ze daar veel waarde aan hechten.”

In deze pilotfase werden veel mensen gesproken en werd er hard gewerkt. Er werden mensen getraind, de driehoek ging online met elkaar in gesprek, kinderziektes werden eruit gehaald, er werd veel geleerd en bovenal kreeg het team een mooie doorkijk naar de toekomst. De potentie om cliënten te verbinden en hun netwerk te laten vergroten is er. De pilotfase is nu afgerond en er wordt gekeken naar de mogelijkheden om dit door heel Nederland uit te rollen.

Benjamin van Ark, ervaringsdeskundige, herinnert zich de energie van Social Envoy: “Ze kwamen binnen, het was meteen gezellig. Iedereen voelt zich gehoord en gezien.”
“Als ik kijk naar hun bijdrage is het dat ze heel makkelijk kunnen schakelen vanuit operationeel, naar tactisch naar strategisch.” vult Stieneke nog aan; “Ik denk dat dat de kracht is van Social Envoy: op welke plek ze ook zitten, ze voelen het aan.”

Onderstaand zie je een introductie van de communities bij ’s Heeren Loo gemaakt door de ervaringsdeskundigen.

Project in het kort:
  • Opdrachtgever's Heeren Loo
  • Onze rolOnderzoeken behoeften online communities clienten en verwanten|| selectieproces platform begeleiden || Opzetten communities & communitymanagers begeleiden
  • Resultaat4 pilots opgezet en opgestart: woongroep, gezinshuizen, woongroep & ambulant