De gemeente 's Hertogen Bosch vraagt: ``Hoe kunnen we nieuwkomers welkom heten en van elkaar leren?``

Herontwerp startbijeenkomst Bossche Sferen

Sinds 2017 organiseert de gemeente Den Bosch ‘Bossche Sferen’. Een programma waar nieuwkomers en Bosschenaren samen komen, elkaar leren kennen en bespreken wat voor ieder normaal, fijn of juist een beetje gek is. Het doel van deze bijeenkomsten is om de nieuwkomers zich welkom te laten voelen en elkaars cultuur beter te leren begrijpen.

Omdat de eerste bijeenkomsten van Bossche Sferen redelijk statisch waren, heeft de gemeente Den Bosch Social Envoy gevraagd de startbijeenkomst te herontwerpen. Het grootste doel: de bijeenkomst interactief maken en zorgen dat ieders stem wordt meegenomen in het bepalen van de vervolgbijeenkomsten.

Op 3 november 2021 was het zover. In het stadhuis van Den Bosch gingen nieuwkomers, Bosschenaren, politieagenten, gemeenteraadsleden en mensen van de St. Janskathedraal in gesprek. Zij spraken over religie, privé, politiek, veiligheid op straat en kunst.

Waar voorheen de thema’s vast lagen, kwamen nu met behulp van gespreksleiders en tolken per sfeer twee thema’s aan bod. Er werd besproken hoe dingen gaan in Nederland, in de verschillende landen van herkomst en wat we soms misschien een beetje gek vinden aan de gebruiken van de ander. Ook was er genoeg ruimte om overeenkomsten op te zoeken. We onderzochten samen wat belangrijk is, wat we van elkaar kunnen leren en wat ons aan het hart gaat.

Aan het einde van elke gespreksronde koos iedereen zijn ‘favoriete’ onderwerp om nog eens over door te praten. Zo is een vervolgprogramma ge-cocreëerd  waar nieuwkomers en Bosschenaren elkaar nog 5 keer ontmoeten op verschillende plekken in de stad. Tijdens die momenten leren we verder van elkaar over wat belangrijk is en over het leven in Den Bosch. Alle deelnemers kregen vervolgens een waaier mee naar huis waar wat voorinformatie, praktische informatie en een vraag opstaat. Zo worden Bosschenaren en nieuwkomers uitgedaagd al eens na te denken over het thema.

Voor ons was het een uitdagende opdracht om het bestaande concept Bossche Sferen in een nieuw jasje te mogen steken; vanuit wederkerigheid de participatiewet vormgeven. En de kop is eraf! Prachtige dialogen, kennis over en weer, persoonlijke ervaringen over politie in het land van herkomst en nu de gelijkwaardige ontmoetingen hier.

“Ik vind het knap dat je zo open naar mij kan kijken en met mij praat terwijl jouw ervaring met de politie in je land van herkomst zo negatief is.”
– Politieagent uit Den Bosch
Project in het kort:
  • OpdrachtgeverGemeente 's Hertogenbosch
  • Onze rolOntwerpen van een interactieve en gelijkwaardige startbijeenkomst.
  • ResultaatVernieuwde en interactieve startbijeenkomst van Bossche Sferen waarbij de input van de nieuwkomers leidend is in de vorming van het programma.