Participatie Innovatie Inclusie

Wij creëren nieuwe mogelijkheden waarbij iedereen betrokken wordt. Participatie, sociale innovatie en inclusie zijn onze expertise gebieden. Dit zetten we in binnen de langdurige zorg, de wijk, in ziekenhuizen en gemeenten. We ontmoeten je graag.

Werk

Wat klanten ons vragen

Sociale innovatie is niet iets dat op de plank ligt. Het gaat vaak over ogenschijnlijk simpele en tegelijk complexe vragen waar nog geen antwoord op is. Om vernieuwing te realiseren is het belangrijk om dicht bij de behoeften van betrokkenen en hun omgeving te zijn. Vanuit deze basis worden alle perspectieven gezien en toegankelijk gemaakt. Zo ontstaat ruimte om gezamenlijk vorm te geven aan transities en draagvlak.

Ons werk is een mix van onderzoeken, visualiseren, ontwerpen, toetsen in de praktijk, overdragen en coachen. Elk project is anders. De gemene deler is dat we veranderingen in gang zetten die iedereen herkent en begrijpt. Lees hieronder meer over onze projecten.

ervaringsdeskundigen oplossingen voor eenzaamheid ontwerpen

Blog

'Snapshots' uit ons werk

We ontwikkelen onze eigen werkvormen die in de dagelijkse praktijk toepasbaar zijn. Lees hier meer over wat we tegenkomen en doen.

Hoe ontwerpen we inclusief met kennis van ervaringsdeskundigen?
Co-creatie gezond leven in Amsterdam – nieuwe opdracht GGD
Borging van klein geluk bij Marius Meijboom
Op onderzoek bij het Lely Lyceum in Zuid-Oost voor ABN AMRO foundation
Interview Klein geluk met gedragswetenschapper Kitty (onderdeel van nieuwsbrief)
Ervaringsverhalen Groot Emaus als dialoogtool
Sociale innovatie vraagt om andere manier van coachen
Embodiment van visie medische zorg 2031
Voor goede koffie komt iedereen de deur uit
Wederkerige ontmoeting nieuwkomers Den Bosch
Volgende stap in actieonderzoek onderwijsmakelaar en nieuwkomers
Klein geluk in de Marius Meijboom
Hervorming medische AVG zorg Zeeland
Kliniek psychiatrie opgeleverd na co-creatieproces over ontwerp
Sociale innovatie kan gewoonweg niet óver anderen gaan
Opening Dagcentrum Purmerend: “Over alles is nagedacht”
High service van Dijklander Ziekenhuis in beeld
Positief bericht van ZonMW: volgende ronde EMB zorgomgeving.
Stilstaan bij corona in Leidsch Dagblad
Vernieuwende gesprekstechnieken in de EMB zorgomgeving.

nieuwkomers & gemeente integratie vormgeven

Aanpak

Onderzoekend ontwerpen

Ieder project is maatwerk. We schetsen hier het ruwe traject om te komen tot sociale innovatie. Dit gebeurt in verschillende fases en wij begeleiden iedere stap. Ons proces is een mix van Design Thinking, Theory U en andere interessante werkwijzen waarin we ons de afgelopen jaren hebben verdiept.

aanpak spetters

1

VERKENNEN

De start is kennismaken en verdiepen van het vraagstuk d.m.v. interviews of actiegericht onderzoek. We verbinden met de mensen die direct betrokken zijn. Zo wordt voor ons het speelveld inzichtelijk en toegankelijk.

2

MAKEN

Organiseren van verschillende sessies om ideeën te genereren. De ideeën vertalen we naar concepten. We experimenteren actief om te ervaren wat in de praktijk werkt. Dit doen we samen met betrokkenen om iedereen aangesloten te houden.

3

DOORONTWIKKELEN

Vanuit alle inzichten onderzoeken we wat nog niet opgelost is en waar nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan. De feedback van betrokkenen en experts zetten we in om ideeën verder vorm te geven en prototypen.

4

IMPLEMENTEREN

Toegankelijk maken van ideeën met breed draagvlak en gewenste impact. We werken nauw samen met alle betrokkenen om de nieuwe ideeën in de dagelijkse praktijk toe te passen.

personeel en patiënten een patiëntvriendelijk ziekenhuis co-creëren

Over

Wij zijn Social Envoy

Tanneke Lyppens en Joy van Gogh werken nauw samen met een netwerk van experts in social design, coaching, veranderkunde. We komen graag naar je toe om de mogelijkheden voor jouw vraagstuk te bespreken.