Samen participatie vormgeven

sociale innovatie

Hoi,

Wij zijn een creatief bureau voor sociale innovatie. Sinds 2015 helpen we onze klanten door communities te bouwen, participatie te stimuleren en veranderingen vorm te geven. Onze expertise is vanuit de behoefte van alle betrokkenen te verbinden om zo nieuwe oplossingen te realiseren. Een breed scala aan vraagstukken t.a.v. organisatie-, cultuur- en gedragsverandering. In onze projecten komen meervoudige perspectieven samen en wordt er hard geleerd om de verandering duurzaam te maken.

De twentse zorgcentra vraagt:

“Hoe bevorderen we kennisdeling bij de transitie naar zelfsturing?”
.

's Heeren Loo vraagt:

"Hoe werken we beter samen vanuit de bedoeling?"
.
.

Waterlandziekenhuis vraagt:

"Hoe co-creëren we vanuit alle perspectieven de nieuwe inrichting van het ziekenhuis?"

Zozijn vraagt:

"Hoe maken we Klein Geluk duurzaam voor onze cliënten?"
.
.

UMCG vraagt:

"Hoe geven we vanuit alle betrokkenen invulling aan het rookvrij beleid 2018?"
.

Wat we voor je kunnen doen

Verbinden, kennis delen, innoveren en beter samenwerken. Of een nieuw concept ontwikkelen rond deze thema’s. Grootschalig en kleinschalig. Online en offline.

Design Thinking
ontwerpsessies/prototypes

Design Thinking zetten we in bij het oplossen van complexe vraagstukken waarbij de behoefte van mensen centraal staat. Het leidt tot relevante, originele en creatieve oplossingen die direct invulling geven aan de vraag. Het design thinking-principe bevat een aantal ingrediënten: kennis van menselijk gedrag, experimenteren, prototypen en leren van fouten. Dit betekent kijken vanuit een ander perspectief, samenwerken en uit de context stappen met de belanghebbenden in het oog. Het ontwerpproces kent 4 stappen; begrijpen, exploreren, prototypen en evalueren. Wij faciliteren ontwerpsessies en ontwikkelen daaruit prototypes.

Communities
strategie/vormgeving/implementatie

Hoe verbind je groepen mensen rondom een gemeenschappelijk doel? Hoe maak je aanwezige kennis toegankelijk? En, welk speelveld is er nodig voor een duurzame samenwerking? Via communities (online en offline) realiseren wij tijd- en plaats onafhankelijk samenwerken. Om dit goed te doen is nieuw gedrag nodig. Samen doorbreken we bestaande paden en zoeken we openingen in het systeem. We starten met een jamsessie of pilot communities om het speelveld te verkennen. Resultaten zijn input voor de invulling van strategie, vormgeving en bredere implementatie.

Participatie
conceptontwikkeling/dialoog/storytelling

Participatie wordt in alle visies beschreven maar hoe doe je dit in de praktijk samen met kwetsbare groepen, professionals en hun netwerk? Hoe zorg je ervoor dat alle stemmen worden gehoord? Wij faciliteren bewegingen waarin kennis, ervaringen en ideeën vanuit alle perspectieven bij elkaar komen. Dit lukt alleen als iedereen zich gewaardeerd voelt en kan bijdragen op zijn of haar eigen niveau. Wij zetten creatieve dialoogvormen in om ruimte voor verandering te creëren. Uitkomsten worden vertaald naar een repertoire voor de dagelijkse praktijk waarmee iedereen kan werken. Bovendien wordt er een groter vertrouwen en betrokkenheid gecreëerd.

Actieonderzoek
participatief veranderen/experimenteel leren

Hoe geven we jullie strategie handen en voeten? We starten in kleine groepjes om te experimenteren, leren en te doen. Door veranderingen iteratief op te bouwen, ontwikkelen we een gedragen aanpak. Collectieve kennis verbinden we door inzichten vanuit alle perspectieven samen te brengen. Parallel vergroten we het onderling vertrouwen en commitment. Alle betrokkenen nemen actief deel aan het veranderproces.

Altijd nieuwsgierig!We ontmoeten je graag!
Tanneke Lyppens06 5056 8073
Paulien van Amerongen06 2122 0799