Coachen vanuit de wens om samen te leren in de praktijk.

De samenwerking met Tanneke en Paulien verloopt in goed overleg. Ze zijn flexibel en altijd bereid weer opnieuw te kijken naar de best passende invulling van de opdracht.

Noelle Sneep - manager innovatie 's Heeren Loo

Vaak is het ongelooflijk moeilijk om wat je hebt geleerd vervolgens in de praktijk te laten zien en toe te passen. Hoe ga je het nu echt handen en voeten geven? Innovatiemanager Noelle Sneep heeft ons gevraagd om vanuit onze kennis van sociale innovatie, theory U en design thinking in hun innovatieprojecten de sociale innovatiekant te versterken en samen te bouwen aan een toolkit om de innovatieprojecten blijvend te kunnen vormgeven.

 

Team innovatie stelde ons de volgende vragen. Hoe kunnen we:

  • Sociale innovatie naast technische innovatie neerzetten.
  • Verwanten en cliënten actief bij de veranderingen betrekken
  • Innoveren vanuit verschillende perspectieven
  • Bewegingen uit mensen zelf laten ontstaan om eigenaarschap te nemen

Na een aantal teamontwikkelingssessies is gekozen voor een actieve rol in de projecten, waarbij wij het projectteam coachen om samen met alle betrokkenen tot nieuwe oplossingen te komen. Wat de aanpak kenmerkt is inclusiviteit en nauwe samenwerking met mensen om wie het gaat. De olievlek werking die daarvan uitgaat is sterk. Kenmerkend is ook dat we altijd voldoende tijd nemen om het perspectief van alle betrokkenen te ontdekken. We hebben gewerkt aan complexe thema’s zoals eenzaamheid, kwaliteit van medische zorg en kwaliteit van jeugdzorg. Wat wij o.a. hebben ingebracht vanuit sociale innovatie is participatie van cliënten en verwanten, regie bij professionals, het betrekken van de maatschappij d.m.v. een manifest, alle perspectieven bij elkaar brengen, ervaringsdeskundigheid inzetten in dagelijks proces en mensen bezoeken op hun eigen woning of werkplek.

 

Team innovatie geeft terug zich gesterkt te voelen in hun visie op het realiseren van sociale innovatie en de competenties die ze daarvoor nodig hebben in het team. Sindsdien heeft het een prominentere plek op de agenda van de Raad van Bestuur. Het team heeft veel gerichter nieuwe medewerkers kunnen werven en geleerd om sterker te staan in hun projectaanpak.

Tanneke en Paulien zoeken altijd naar een manier om het vraagstuk tot in de diepte en breedte te leren kennen. Dat betekent soms vertragen om daarna te kunnen versnellen. Vanuit hun expertise op het gebied van sociale innovatie denken ze mee in de vormgeving en inhoud van het project en kiezen daarbij verrassende invalshoeken.

Noelle Sneep - manager innovatie 's Heeren Loo

Ben je geïnteresseerd om actiegericht te leren met je team? Schroom niet en neem contact met ons op.

We stellen samen een programma op om in de praktijk te coachen, in lijn met de ambities en koers van individuen en/of het team. We werken samen toe naar steeds meer eigen regie, naar voren stappen en kunnen ‘veilig’ oefenen met wat er anders kan en mag.