Gelijkwaardige ontmoetingen en klein geluk creëren.
Wauw!
We gaan aan de slag om gelijkwaardige ontmoetingen en klein geluk te creëren voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (emb). Vanaf het allereerste gesprek resoneert dit onderwerp bij het team en de ouders van woon-en logeervoorziening de Marius Meijboom. Samen streven we naar een inclusievere samenleving waarin klein geluk breed deelbaar is tussen mensen met emb, naasten, professionals en iedereen die er voor open staat.
Hoe? Door een multi-zintuiglijke ervaring te creëren. Ons idee is deze ervaringen deelbaar te maken en daar een ’toolbox’ voor te ontwikkelen. Met andere woorden, we ontwerpen klein geluk ontmoetingen die dienen als een inspiratie voor het grote geheel.