Energiecoöperatie KetelhuisWG vraagt: ``Hoe bereiken we zoveel mogelijk bewoners om te participeren in de energietransitie in onze buurt?``

Van technisch idee naar participatief concept

KetelhuisWG is een vernieuwende energiecoöperatie midden in de binnenstad van Amsterdam. Opgericht door buurtbewoners zelf, is de ambitie om de buurt van lokaal opgewekte, betaalbare en duurzame energie te voorzien. In oktober 2020 is het initiatief door het ministerie van Binnenlandse Zaken aangewezen als proeftuin voor aardgasvrije wijken. Daarmee komt het plan een belangrijke stap dichter bij uitvoering.

Social Envoy is gevraagd een participatief concept te ontwikkelen om de buurtbewoners te betrekken en het plan sociaal haalbaar te maken.

Het project in het kort:
  • OpdrachtgeverKetelhuisWG is een duurzame energiecoöperatie in Amsterdam opgericht door buurtbewoners.
  • Onze rolAdviseren bij communicatie || Faciliteren van participatie
  • ResultaatEen groeiend ledenaantal
  • Duur project1 jaar; september 2019 - heden