Homebase Amsterdam vraagt: ``Hoe maken we een gedragen visiedocument?``

Een nieuwe aanpak voor welzijnswerk

Abdelhamid Idrissi, de oprichter van Studiezalen en Homebase in Amsterdam kreeg de opdracht van de gemeente Amsterdam om in de Wildemanbuurt écht vanuit de wijk een verandering te brengen. De grote vraag die voor Abdelhamid centraal stond was “Hoe richt je welzijnswerk 2.0 in, waarin het kind echt centraal staat?”. Daarna is hij aan de slag gegaan, gaan bouwen en kwam er zoveel op hem af dat hij merkte dat er een eenduidig en duidelijk verhaal nodig was. Een krachtig verhaal waaraan iedereen zich kan verbinden, een verhaal waarna je begrijpt wat het plan is en hoe je kan meedoen.

“Samen met jongeren een kansrijke toekomst creeren in de wildemanbuurt. Daarmee laten zien dat inclusieve wijken mogelijkheden kunnen bieden om een samen een goede toekomst te bouwen.”

Abdelhamid Idrissi, oprichter Homebase

Dat verhaal maken is ingewikkeld omdat je per stakeholder een ander verhaal vertelt. Wat wil de ander horen? De uitdaging en uitnodiging van ons aan Abdelhamid was het verhaal te bouwen vanuit zijn eigen organisatie; de begeleiders die aan het vernieuwen zijn en natuurlijk de kinderen, jongeren en families waar het allemaal mee begonnen is. Het verhaal van binnenuit vertellen. Zo waren wij nieuwsgierig naar “Welke bewegingen zijn er al gemaakt? Welke kennis staat er als fundament? Welke omslagpunten zijn nu cruciaal waardoor er echt iets gebeurt? Hoe neem je nu al anderen mee?”

Onze aanpak

We zijn begonnen met het interviewen van mensen uit het centrale team van Homebase. Ook zijn we de wijk ingegaan om daar mensen te spreken en zo een beter beeld te krijgen van de context. Vervolgens hebben we sessies gefaciliteerd met 1) alle coaches van studiezalen en 2) met jongeren uit de Wildemanbuurt, het gaat immers over hen en hun familie.

Het doel was dat het hele team van Abdelhamid het verhaal kan uitdragen. En natuurlijk ook de mensen waar het over gaat. Juist zij moeten zich kunnen identificeren met de visie van Homebase. Dit leidt tot eigenaarschap en wederkerigheid van dit nieuwe initiatief. En zo creëer je de bereidheid om deze groep ook actief onderdeel te laten zijn van een duurzame oplossing.

Centrale vragen in de sessies waren “Wat vinden jullie van de visie op homebase? Wat is voor jullie belangrijk om te realiseren en te benadrukken in het verhaal?

“Het start allemaal met een goede nachtrust. En kind slaapt pas goed als het genoeg te eten heeft, ouders geen stress hebben vanwege geld, baan of iets anders en er een veilige plek is om te zijn. Dat je iemand hebt om mee te praten, het schoolsysteem begrijpt en je kan ondersteunen om keuzes te maken. Dat is de basis van het hele programma. Dan pas kan je verder stappen zetten.“

Abdelhamid Idrissi

“Mijn vader luistert eerder naar de Iman dan naar mij. Dus dat geldt voor de jongeren ook. Nu kunnen ze met hun verhaal bij mij terecht en kunnen we samen kijken naar oplossingen.”

Lifecoach Homebase

“Laatst was er een jongen opgepakt bij de Albert Heijn voor het stelen van tandpasta. Hij wilde schoon naar school. Dit soort kleine diefstallen, die bijdragen aan het groeiende criminaliteitscijfer, willen we niet meer. De huidige criminaliteitscijfers in de Wildemanbuurt zijn te hoog en deze overtredingen moeten eruit. De basis moet gewoon op orde zijn met deodorant, maandverband en tandpasta.”

Abdelhamid Idrissi
Project in het kort:
  • OpdrachtgeverHomebase Amsterdam
  • Onze rolMet alle betrokken doelgroepen en stakeholders behoeften in kaart brengen, afstemmen en op gelijkwaardig niveau brengen
  • ResultaatEen visie document waardoor HomeBase snelheid en schaalvergroting kan creëren en stakeholders op een eenduidige manier mee kunnen nemen