GGD Gezondheidsvaardigheden: hoe maken we het aanbod toegankelijk?

Hoe kan de GGD samen met de stadsdelen Noord, Nieuw West en Zuid Oost gezondheidheid makkelijker maken? Hoe kunnen we van elkaar leren? Behoeften ophalen vanuit de bewoners en samen oplossingen co-creëren?

Onderzoeksvraag

Vanaf 1 januari zijn we gestart bij de GGD Amsterdam met de opdracht om samen oplossingen te co-creëren rondom gemakkelijker gezond leven. Of te wel, vanuit gezondheidsvaardigheden bestaand aanbod te verbeteren (health literacy). Gezondheidsvaardigheden komen tot uiting in het verkrijgen, begrijpen, beoordelen, onthouden en gebruiken van informatie over gezondheid en gezondheidszorg.

In Amsterdam Noord gaan we aan de slag in de Waterlandplein buurt met de vraag rondom gezond zwanger kunnen zijn. In Nieuw-West richten we ons de buurt Slotermeer en wat mensen tussen de 19 en 45 jaar nodig hebben om in beweging te komen. En in Zuid-Oost onderzoeken we samen met jongeren hoe stress en mentale gezondheid beter kan aansluiten bij hun behoefte. We hebben tot december de tijd om samen met bewoners, professionals en andere betrokken hieraan te werken. Dit gaan we doen door samen te ontwerpen en per wijk mede-onderzoekers te vragen. Immers, het is alleen duurzaam als de mensen om wie het gaat – in de breedste zin van het woord – vanaf de start mee kunnen doen.