GGD Amsterdam: Gezond Leven Makkelijker Maken

Klik op bovenstaande knoppen om direct naar één van de drie stadsdelen te gaan.

1 januari zijn we gestart bij het programma Gezond Leven Makkelijker Maken van GGD Amsterdam. Hier zijn we aan de slag gegaan met de opdracht om in co-creatie oplossingen te bedenken voor lokale initiatieven, waarin het verbeteren van het gezondheidsaanbod centraal staat. Bij het versterken van deze lokale initiatieven ligt de focus op gezondheidsvaardigheden. Deze komen tot uiting in het verkrijgen, begrijpen, beoordelen, onthouden en gebruiken van informatie over gezondheid en gezondheidszorg.

In Amsterdam Noord gaan we aan de slag in de Waterlandplein buurt met de vraag rondom gezond zwanger kunnen zijn. In Nieuw-West richten we ons op Slotermeer en wat mensen tussen de 19 en 45 jaar nodig hebben om in beweging te komen. Tot slot onderzoeken we in Zuidoost samen met jongeren hoe stress en mentale gezondheid beter kan aansluiten bij hun behoefte. We hebben tot december de tijd om samen met bewoners, professionals en andere betrokken hieraan te werken. Dit gaan we doen door samen te ontwerpen en per wijk mede-onderzoekers te vragen. Immers, het is alleen duurzaam als de mensen om wie het gaat – in de breedste zin van het woord – vanaf de start mee kunnen doen.

Per februari delen wij de uitkomsten van het onderzoeks- en ontwerptraject per case onder Werk.