De Raphaëlstichting vraagt: ``Hoe kunnen we toekomstbestendige woongemeenschappen ontwerpen?``

Schaarste in de zorg

Al jaren is er sprake van een landelijke schaarste in de zorg. Bij de Raphaëlstichting, een antroposofische zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, speelt dan ook de vraag: Hoe kunnen we, in tijden van schaarste, kwaliteit van zorg garanderen voor onze bewoners?

Wegens een tekort aan gekwalificeerde zorgmedewerkers en vergrijzing van zowel cliënten, naasten als zorgpersoneel, is de huidige manier van zorg verlenen niet meer vol te houden. Om toch de kwaliteit van zorg te kunnen behouden en garanderen moeten we op zoek gaan naar nieuwe vormen van wonen en werken.

De Raphaëlstichting heeft de mogelijke ontwikkeling van een perceel in Hem als kans aangepakt om met social design nieuwe mogelijkheden te onderzoeken om passende zorg te realiseren. Zijn er manieren van zorg leveren die nog niet verkend zijn? Kunnen we het kavel zo indelen dat er meer ruimte is voor flexibiliteit en wederkerigheid?

Hem 6
Co-creatie in de kapel

Na verschillende cliënten, naasten en zorgmedewerkers te hebben geïnterviewd, zijn alle betrokkenen samengekomen in de kapel in Hem. De plek waar een nieuwe woongemeenschap ontwikkeld kan worden. Daar zijn gemixte groepen aan de slag gegaan met Lego Serious Play en hebben zij vier ontwerpen voor dit kavel gemaakt. Door buurtbewoners, cliënten en projectontwikkelaars samen te laten ontwerpen, ontstaat er een voorstel dat door iedereen gesteund wordt. Door het ontwerp samen te maken en niet uitsluitend na het ontwerp te valideren, ontstaat er draagvlak en een breder begrip naar elkaar toe.

Hem 1
Hem 2
Schaalbare uitkomst

Het resultaat van de sessie en diepte interviews is gebundeld in een blauwdruk voor het kavel. Hierin staan de belangrijkste thema’s, werkingsprincipes, bouwstenen en elementen beschreven die meegenomen worden tijdens de bouw van de nieuwe werk- en woongemeenschap. Een deel hiervan is Hem-specifiek, een ander deel is overkoepelend en kan breder worden ingezet voor de bouw of vernieuwing van andere gemeenschappen.

In onderstaande carrousel zijn een aantal pagina’s uitgelicht. Nieuwsgierig naar het volledige document? Bel of mail, dan maken we een afspraak!