Workshop - De mens centraal

Hoe ziet het pad eruit dat mensen bewandelen, als zij tegen problemen met de digitale wereld aanlopen? We zijn geneigd dat pad als een rechte lijn vorm te geven, maar in de praktijk zie je dat dat het eerder een wirwar wordt.

In de workshop die we op de Dag van Digitale Inclusie gaven, gingen 4 groepen, ieder met hun eigen persona aan de slag. Wie zitten er in het netwerk van deze persoon? Welke route zouden zij afleggen? En hoe ziet de ideale route eruit? Door het op een groot bord met touw te visualiseren werd inzichtelijk waar we nog iets te doen hebben én hoe groot de rol van het informele netwerk is.