ADS vraagt: ``Hoe kunnen we werken met ervaringsdeskundigen de nieuwe norm maken?``

Ervaringsdeskundigheid

Het inzetten van ervaringsdeskundigheid is iets dat bijna niet meer weg te denken is uit veel sectoren. Steeds meer organisaties en bedrijven zien in dat samenwerken met de mensen om wie het gaat, op de lange termijn meer oplevert. Maar hoe schakel je ervaringsdeskundigen in op een gelijkwaardige manier? Hoe zorg je ervoor dat ze in het gehele traject betrokken worden? En wat is een eerlijke compensatie voor hun tijd?

In een sessie bij de Number 90 Foundation kwamen ervaringsdeskundigen, private partijen, lokale organisaties en meer samen om op deze vragen antwoord te geven.

2
1
Schaalbare uitkomst

Alle opgehaalde informatie is gebundeld in een praatplaat met vier kwadranten: Verkennen, Samenbrengen, Samenwerken en Doorgaan.

Een van de voornaamste inzichten was dat het proces niet lineair was, maar cyclisch. Dat betekent dat het werk nooit klaar is en alle betrokkenen keer op keer samen moeten blijven evalueren en afstemmen.

praatplaat_a3-print