GGD Amsterdam vraagt: ``Hoe kunnen we jongeren in Amsterdam Zuidoost ondersteunen in hun mentale gezondheid?``

Mentale gezondheid van jongeren

Jongeren ervaren steeds meer stress en het is steeds minder goed gesteld met hun mentale gezondheid. De corona pandemie was voor veel jongeren een flinke mentale klap en legde bloot welke problemen al speelden. Vanuit het programma Gezond Leven Makkelijker Maken van GGD Amsterdam zijn we met 45 jongeren, 12 ouders en 43 professionals aan de slag gegaan. We onderzochten vanuit alle perspectieven waar jongeren in Amsterdam Zuidoost precies tegenaanlopen en hoe we bestaand aanbod beter kunnen laten aansluiten op hun behoeften. Lees hieronder de grote lijnen van het onderzoek. 

Zuidoost
Lekker in je vel

We zijn gestart bij bestaande initiatieven zoals Jongvolwassen, Mi na Mi, ProFor en 3X3 Unites, en konden daar aan de hand van brede dialogen in gesprek over mentale gezondheid. Muziek en sport spelen een zeer centrale rol in de talentontwikkeling van jongeren. Maar jongeren hebben meer te bieden dan dat. Daar komen ze echter in Zuidoost niet altijd direct mee in aanraking. Een van de manieren om deze cyclus te doorbreken is het expliciet maken van de voorbeeldrol die jongeren voor elkaar kunnen spelen. Zo zijn jongeren zich vaak nog niet bewust van het rolmodel dat ze zelf zijn, of dichtbij zich hebben.

De kern is dat er een groot taboe en stigma lag op de mentale gezondheid, stress en praten over persoonlijke problemen. Een van de ontwerpvragen die ontstond was: Hoe verbind je mentale gezondheid aan plekken waar jongeren zich veilig voelen en hun potentieel meer kunnen aanspreken?

Vraag rgb
Systemisch ontwerp 3X3 Unites

3X3 Unites is een landelijke jongerenorganisatie die aan de hand van 3 tegen 3 basketbal jongeren life skills aanleert. Zij voelen een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de jongeren binnen hun organisatie en hadden al langer de wens om mentale gezondheid een grotere rol binnen hun organisatie te geven. Hoewel zij aanpakkers zijn, lukte het naar eigen zeggen niet om op dit thema passend aanbod te organiseren.

In samenwerking met hun 3X3 Leaders zijn we tot een systemisch ontwerp gekomen waardoor het 3X3 Unites de mentale gezondheid nu wel een plek kan geven. De jongeren gaven aan vooral behoefte te hebben aan peer to peer coaching en ondersteuning in het blijven doorleren. Door een mentor programma aan te bieden waarin ervaren 3X3 Leaders een kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en jonge Leaders te ondersteunen, ontstaat er een growth environment waarin jongeren hun potentieel maximaal kunnen benutten. Om het breder te trekken in de communitywordt het mentor programma aangevuld met een podcast en bijeenkomsten waarin de mentale gezondheid centraal staat.

In onderstaand document zijn de bouwstenen en hulpmiddelen voor het mentorschap binnen 3X3 Unites te vinden.