Ingrid Leijen - locatie manager Marius Meijboom over klein geluk

Een jaar lang onderzoek naar #kleingeluk voor mensen met een ernstig meervoudige beperking, hun naasten en begeleiders. Trots dat de Marius Meijboom mocht deelnemen aan dit onderzoek. We hebben zoveel mogen leren. Over klein geluk maar over zoveel meer. Over formeel contact versus elkaar ontmoeten vanuit de relatie. Over de routine van de zorg leidend laten zijn naar tijd maken om andere mogelijkheden te zien waardoor er meer tijd is voor klein geluk en plezier. Over formele taal versus bewuster gebruik maken van andere zintuigen om contact te maken. Over focus op client centraal naar bewustwording dat ook de omgeving centraal mag staan. Het voelt als een transformatie, bewustwording, anders kijken, anders zien en anders voelen. En dus ja, balen dat er een einde komt aan een jaar onderzoek, maar het voelt juist als een nieuw begin. Geleerde lessen in de praktijk brengen, dingen verder uitpluizen en nog meer nieuwe dingen leren.

Kijk vooral op www.ditiskleingeluk.nl