ADS vraagt: ``Hoe kunnen we lokale partijen en gemeenten ondersteunen in het digitaal inclusief worden?``

2,5 tot 4 miljoen mensen komen niet digitaal mee

Zo’n 2,5 tot 4 miljoen mensen hebben moeite met het zelfstandig regelen van digitale zaken. Hoewel veel mensen denken dat problemen met de digitale wereld voornamelijk door ouderen worden ervaren, is dit niet het geval. Het kan zijn dat je digitaal niet mee kunt doordat je geen toegang hebt tot digitale apparaten of internet, omdat je moeite hebt met lezen of schrijven, doordat je door een fysieke beperking geen gebruik kunt maken van bepaalde diensten of niet meer durft na negatieve ervaringen.

Wanneer je in deze situatie verkeert, wordt je hier in de huidige maatschappij continu mee geconfronteerd. Mensen voelen zich niet gehoord en verliezen langzamerhand het vertrouwen in instanties waar zij mee te maken hebben. Om ervoor te zorgen dat niemand wordt achtergelaten en mee kan blijven doen in deze samenleving, is het van belang dat gemeenten en lokale organisaties digitaal inclusief worden. Maar hoe doe je dat? Waar begin je als organisatie?

Jos-Niels
IMG_6455
Hoe dichten we de digitale kloof?

Veel gemeenten en lokale organisaties zijn zich bewust van het gebrek aan digitaal inclusief beleid en zijn bereid te zoeken naar een oplossing. Nu wordt dat nog vaak top-down georganiseerd en worden de mensen om wie het gaat relatief laat betrokken bij het proces. Dit is vaak op vrijwillige basis en in de afrondende fase.

De Alliantie Digitaal Samenleven pleit voor een bottom-up aanpak. Een die in Social Design ook vaak wordt toegepast. Door de verschillende groepen die nu niet meekomen vanaf de start te betrekken, en onderdeel te laten uitmaken van het veranderproces, wordt vanaf de start geborgd. Op deze manier kan de digitale kloof samen worden gedicht.

25
Handboek Lokale Aanpak voor Digitale Inclusie

In het Handboek Lokale Aanpak voor Digitale Inclusie staan in drie hoofdstukken verschillende tools en werkbladen die lokale organisaties kunnen gebruiken om digitaal inclusiever te worden. Deze tools vertrekken altijd vanuit het centraal stellen van de mensen om wie het gaat. Het boek helpt om praktisch aan de slag te gaan en uit de vergadercultuur te stappen.

Wil je zelf met het handboek aan de slag? Download hem dan hier

boek 1
37