ADS vraagt: ``Hoe kunnen we lokale partijen en gemeenten ondersteunen in het digitaal inclusief worden?``

Hoe kunnen we samen digitaal inclusief worden?

Om te onderzoeken waar we het dagelijkse geluk nog een beetje konden vergroten hebben we ons ondergedompeld in de wereld van de Marius Meijboom en zijn we samen met bewoners, ouders, familie en verzorgers op zoek gegaan waar dat kon.

Het resultaat is een toolkit die voor iedereen beschikbaar is.

Project in het kort:
  • OpdrachtgeverAlliantie Digitaal Samenleven (ADS)
  • Onze rolHet ontwikkelen van werkvormen voor het handboek lokale aanpak, faciliteren van co-creatie sessies, testen handboek
  • ResultaatEen breed gedragen handboek voor lokale aanpak