GGD Amsterdam vraagt: ``Hoe kunnen we moeders in Slotermeer helpen in beweging te komen?``

Gezond ouder worden

Genoeg bewegen en gezond eten vormen de basis voor een gezonde leefstijl. Maar als je in een wijk woont waar relatief veel armoede en criminaliteit is, is dat niet altijd makkelijk. Slotermeer is een van de wijken in Amsterdam waar bovengemiddeld veel mensen gezondheidsproblemen ervaren. Om dit tegen te gaan is er gesubsidieerd (beweeg)aanbod, voornamelijk voor kinderen en ouderen. Hoewel dit belangrijke groepen zijn om op te focussen (de toekomstige generatie en de generatie die nu de meeste gezondheidsproblemen ervaart), is het ook belangrijk om te kijken naar de tussenliggende generatie(s) voor het behalen van gezondheidswinst vanuit preventie.

Voor de groep volwassenen tussen 19 en 55 jaar, is er nu weinig tot geen gesubsidieerd aanbod. Toch wijst onderzoek uit dat wanneer een kind ouders heeft die zelf veel bewegen en een gezonde leefstijl hebben, zij zelf vaker gezond zijn, blijven en opgroeien. Het is dus van belang om voldoende beweegactiviteiten aan te bieden voor ouders van (jonge) kinderen, die aansluiten op hun behoeften.

Vanuit het programma Gezond Leven Makkelijker Maken van GGD Amsterdam zijn we met 70 bewoners tussen de 19 en 55 jaar en 36 professionals aan de slag gegaan. We onderzochten welke behoeftes en belemmeringen zij ervaren en hebben in samenwerking met de GGD,  Team Sportservice Amsterdam (TSA) en moeders van de Slotermeerschool vernieuwend beweegaanbod geco-creëerd. Lees hieronder de grote lijnen van het onderzoek.

8c76d8eb-c879-490b-bde0-c6291be0db41
Moeders in beweging

Bij de start van het project zijn we aangesloten bij het Sociaal Medisch Beweegnetwerk in Slotermeer, waar veel verschillende soorten professionals samenkomen. In hun bijeenkomsten bespreken ze hoe het gaat met de gezondheid in de wijk, en hoe zij daar als professionals een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Door hier aan te sluiten konden we in korte tijd veel kennis ophalen door sessies te organiseren waar bewoners en professionals samen kwamen. Ook hadden we toegang tot ouders die normaliter ‘onzichtbaar blijven’ door hen te spreken bij de huisartsenpraktijk, fysiotherapeut, GLI, beweegcoach, leefstijlcoach en apothekers. 

De kern is dat veel moeders in een kwetsbare positie en isolement zitten en geen toegang hebben tot beweegactiviteiten. Naast het feit dat het vaak financieel niet haalbaar  is, vinden zij het moeilijk om aan te sluiten bij bestaande beweegactiviteiten. Zij voelen zich niet op hun gemak, ervaren schaamte en veel willen binnen sporten in verband met hun geloof of vanuit veiligheid. Kortom, het huidige aanbod sluit niet aan en professionals weten niet hoe ze hen moeten bereiken. Een van de ontwerpvragen die ontstond was: Hoe ziet het beweegaanbod eruit dat aansluit bij (het ritme van) de moeders van Slotermeer?

NW
Bewegen tijdens schooltijd

In co-creatie met 16 moeders van de Slotermeerschool, GGD Amsterdam en 4 TSA trainers hebben we een structurele beweegactiviteit ontworpen die op school plaatsvindt. De moeders worden door een kernteam van andere moeders geactiveerd en gevraagd mee te doen aan de gratis activiteiten.

Voordat de moeders en TSA binnen aan de slag gaan, is er drie keer een wandelactiviteit. Deze start op het schoolplein, waardoor moeders makkelijk kunnen aansluiten. Na de derde keer wandelen kiezen de moeders zelf de activiteit die zij binnen gaan doen onder leiding van TSA. Moeders die willen blijven wandelen kunnen blijven wandelen, onder leiding van een van de kernteamleden.

In onderstaand document zijn de verschillende onderdelen van de beweegactiviteit op school nogmaals te lezen.