Hoe kijk jij naar klein geluk?

“Ook zonder anderen kun je klein geluk beleven, zoals het horen van muziek of het terugkijken van een filmpje. Maar je kunt het ook juist samen ervaren, en dan is het gedeeld. Het kan niet zo zijn dat jij het alleen voelt en de ander niet. Het ervaren van klein geluk is vaak spontaan maar je kunt zeker nadenken over de voorwaarden.”

Kitty

Interview Kitty ter Smette – Gedragsdeskundige Marius Meijboom (Nauw betrokken bij het project Klein geluk dat nu wordt uitgevoerd in de Marius
Meijboom)

Wat is jouw definitie van klein geluk?
Kitty start: “Voor iedereen is het anders. Zelfs in dezelfde situatie is het anders. Klein geluk is iets alledaags waarna je met een sprongetje in je hart naar buiten loopt. Het is een gevoel van binnen wat ontstaat door een alledaagse situatie.”
“Ook zonder anderen kun je klein geluk beleven, zoals het horen van muziek of het terugkijken van een filmpje. Maar je kunt het ook juist samen ervaren, en dan is het gedeeld. Het kan niet zo zijn dat jij het alleen voelt en de ander niet. Het ervaren van klein geluk is vaak spontaan maar je kunt zeker nadenken over de voorwaarden.”

Wat valt jou op als het over klein geluk gaat?
Allereerst valt het Kitty op dat iedereen er enthousiast van wordt. Dat professionals er iets mee willen doen. In het geval dat ze niet direct een voorbeeld kunnen vinden, worden ze snel geïnspireerd door anderen. Voor iedereen is het anders maar ook juist weer overeenkomstig.

“Ik ben geïnspireerd door de alternatieve gespreksvoering, door het feit dat er andere vragen worden gesteld. Hierdoor ontstaan andere richtingen en andere kansen. Er komen andere inzichten die afwijken van de zorgplannen. En als teams een ingewikkeld punt hebben, kunnen we op deze manier zien hoe we de oplossing op een ander vlak kunnen zoeken. Er zijn dingen die we samen kunnen ontdekken,
andere wegen kiezen die leiden tot andere oplossingen. Een nadeel is dat deze alternatieve gespreksvoering wel veel tijd kost.”

Welk onderwerp/thema vind je dat nog wat meer klein geluk kan gebruiken vanuit de gesprekken over goed leven/LACCS?
“Wat ik nu zie is dat klein geluk vooral zit in de S van stimulerende tijdsbesteding en C van contact maken. Wat ik nog zou willen onderzoeken is bijvoorbeeld de A van alertheid. Dit speelt een belangrijke rol bij de bewoners, te lage alertheid of juist overprikkeling. Dit heeft ook een grote impact op professionals. Hoe kunnen we nu intunen op die spanning en alertheid? De wens om goed contact te maken,
hoe stem je dat af?”

Wat hoop je de komende maanden te ontdekken?
“Ik hoop de komende maanden andere wegen te ontdekken om verandering te bewerkstelligen.

Buiten de geijkte paden wandelen en verschillende gespreksvormen gaan inzetten. Out of the box, dat is mijn wens. En dat we dit doen samen met de bewoners en verwanten. Nu gebruiken we vaak video analyses maar ik wil juist samen met de bewoners en verwanten gaan voelen. Bewegen, dansjes maken en dan samen zitten
rondom verschillende thema’s.”