Sociale innovatie kan gewoonweg niet óver anderen gaan

Onze inzet is om bij alle sociale innovatieprojecten inclusief te werken. Vanaf de start en niet alleen op gezette momenten. Het uitgangspunt is dat het alleen lukt als je mét anderen samen creëert, vanuit gemeenschappelijkheid en gelijkwaardigheid. Sociale innovatie kan gewoonweg niet óver anderen gaan.

In onze projecten werken we met ‘kwetsbare’ groepen waarbij het niet van zelfsprekend is dat zij mee denken en praten richting een oplossing. En een deel van de oplossing is juist: stop met het voor mensen waar het om gaat te bedenken en start met samen nadenken.

Jezelf verplaatsen in een probleem of uitdaging lukt als je anders kan kijken. Loslaten van (onbewuste) oordelen, oplossingen durven uitstellen en luisteren met meer dan alleen je oren. Nieuw handelen ontstaat vaak vanuit het hart, de wil om het anders te doen. Zolang je niet bij ‘de wil om te veranderen’ bent gekomen is er geen ruimte voor transitie. Immers, er moet eerst iets worden losgelaten voordat er ruimte kan ontstaan voor iets nieuws.

Door de inzet van ervaringsdeskundigen in urgente vraagstukken leer je kijken met een ‘open blik’.

Wat doet een ervaringsdeskundige?

Ervaringsdeskundigen vind je overal. Daarom zien wij in al onze projecten kans om ze in een actieve rol te betrekken zodat we samen de best passende oplossing kunnen vormgeven.

 

Hoe vergroten we het sociale netwerk en verkleinen we eenzaamheid? Vanuit mensen met een beperking binnen de context van ’s Heeren Loo.

1 op de 3 cliënten binnen ’s Heeren Loo is eenzaam. Dat is urgent en wordt alleen maar groter door recente ontwikkelingen van COVID. Tijd voor een andere aanpak om het sociale netwerk te vergroten. In dit project zijn vanaf de start alle betrokkenen aangehaakt. Het project is daardoor een voorbeeld. Er is veel moeite gedaan om ouders te vinden, met succes. En, regio Midden Nederland heeft al een team van ervaringsdeskundigen waardoor niet 1 ervaringsdeskundige meewerkt maar 3! Ook werkt een brede groep medewerkers mee en heeft het management een actieve rol. Wanneer je een brede vertegenwoordiging nastreeft hoor je vaak het tegenargument ‘dan duurt het langer’. Inzichten worden, in onze ervaring, sneller verkregen door het samenbrengen van verschillende perspectieven. Door samen te doen ontstaan er bredere oplossingsrichtingen. De prototypes die we maken, toetsen we direct in het primaire proces. Iedereen kijkt vanuit zijn of haar blik naar de haalbaarheid, maar wel met het grotere plaatje en onderlinge verbondenheid in het achterhoofd.

Hoe richten we welzijnswerk 2.0 in? Vanuit jongeren in de kwetsbare wijk Osdorp en HomeBase / Studiezalen.

In Amsterdam Osdorp zijn we betrokken bij een nieuw wijkinitiatief om jongeren een breed en kansrijk toekomstperspectief te bieden. Presentaties worden gegeven aan wethouders, ministeries, bedrijven en fondsen. Maar wat vinden de jongeren zelf eigenlijk van het verhaal. Geloven zij het? Kunnen ze het zelf uitdragen en vertellen? Het gaat immers over hen, zij moeten het uiteindelijk doen. Daarom wordt het verhaal nu ook aan hun verteld. Wat vinden ze ervan? Waar moeten we op letten? Welke woorden passen in het verhaal? Welke boodschap willen zij uitdragen naar de rest van Amsterdam? Nederland of de wereld?

De kracht van het verhaal komt van binnenuit, echte verhalen, eigen taal en issues. Daardoor is Homebase/studiezalen onderscheidend van andere organisaties. Het echte verhaal, in de wijk, met alle ervaringsdeskundigen samen.

Hoe ondersteunen we nieuwkomers gedurende de inburgering en daarna? Vanuit nieuwkomers zelf en de Gemeente Den Bosch.

Hoe kan je statushouders die de arbeidsmarkt op willen gaan het beste ondersteunen? Aan welke hulp hebben zij behoefte? Hoe gaan we om met culturele taboes? Hoe vind een kind uit een ander land de weg naar de juiste opleiding? Waar kunnen we elkaar ontmoeten en nieuwe manieren ontwerpen om tot een betere dienstverlening te komen? In Den Bosch knopen we de werelden van verschillende inzichten aan elkaar. Zo realiseren we een beweging van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd werken. Voor en uiteindelijk ook door de nieuwkomers.