High service van Dijklander Ziekenhuis in beeld

Voor de transitie naar een high service ziekenhuis ligt de focus in het Dijklander Ziekenhuis op de samenwerking van afdelingen. Daarom hebben we met deze metrokaart de logistiek van afdelingen en behandelingstrajecten in kaart gebracht. Belangrijke overdrachtsmomenten zijn weergegeven als een overstap. Daarnaast hebben we een drietal cirkellijnen: 1) de centrale hal, 2) de digitale lijn buiten het ziekenhuis en 3) de digitale communicatielijn binnen het ziekenhuis. Deze drie lijnen hebben een centrale en verbindende functie in het ziekenhuis.