Publieke participatie in beeld

Met onze ruime ervaring in het vormgeven van innovatieve concepten zien wij de vraag naar participatie op 1,5m afstand als een mooie uitdaging.

Naast de online mogelijkheden, die we in een ander blog bespreken, is ook inspraak in real life nog steeds goed mogelijk. Als je maar de goede voorbereidingen treft!

De volgende concepten kunnen op allerlei locaties uitgerold worden. Met de juiste inzet en verstrekking van informatie vooraf kun je veilig met het publiek in gesprek. Bovendien staan deze ideeën voor een kwalitatieve aanpak; in kleine groepjes komt men vaak beter tot de kern en is er niet alleen sprake van inspraak maar van echte co-creatie.

Thema tafels in grid

– gemeenschapsgevoel op veilige afstand
– collectief ophalen van ideëen, zorgen
– collectieve creatieve sessies
– eenrichtingsverkeer op paden juiste breedte
– deskundigen zitten ‘aan de zijlijn’ en kunnen worden gevraagd toe te lichten
– op lokale en toegankelijke plekken zoals gymzaal, school, plein, park, buurthuis.
– toepasbaar in grids, kleine of grote blokken, tot max 30 mensen

De straten in

– gemeenschapsgevoel op veilige afstand
– kleinschalig ophalen van ideeen, zorgen in de buurt
– creatieve sessies
– laagdrempelig en toegankelijke verkennen, ontmoeten in de straat
– “voor een goede kop koffie komt iedereen z’n huis uit!”
– breed toepasbaar in de wijk, per keer in gesprek met 3 personen
– uitnodigingen verspreiden door de wijk vooraf