VORM vraagt: “Hoe kunnen we een innovatief nieuwbouwproject in stadsdeel Amsterdam Nieuw-West zo inclusief mogelijk bouwen?”

Sinds begin 2019 zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van het gebied Tennispark Sloterplas, onderdeel van de stedelijke vernieuwing Jan Evertsenstraat West.

Dit gebied is aangewezen als één van de locaties waar versneld woningen gebouwd kunnen worden. Om een passend, gedragen en haalbaar plan te maken is het belangrijk te luisteren naar bewoners en gebruikers van de locatie. Allereerst hebben we een voorstel naar de gemeente gemaakt, waarmee het co-creatie traject werd ingezet.

  • OpdrachtgeverVorm Vastgoed en Ontwikkeling
  • Onze rolCo-creatie met bewoners en gemeente || Faalkostenreductie || Participatie met bewoners faciliteren
  • ResultaatGemeente biedt ruimte voor ontwikkeling || Laagdrempelig contact met buurtbewoners
  • Periodejanuari 2019 - heden

We hebben verschillende stakeholders geïnterviewd. Allemaal mensen met expertise en ideeën voor dit te ontwikkelen gebied. Bijvoorbeeld het hoofd Planologie van Gemeente Amsterdam, en ook specialisten duurzaamheid, de gebiedsmakelaars en mensen die bijvoorbeeld jongeren of senioren in de wijk vertegenwoordigen.

Vervolgens hebben we een aantal bewonersavonden gefaciliteerd waarop we aan de hand van thema’s met buurtbewoners en gebruikers van het terrein in gesprek gingen. Alle opmerkingen, meningen en ideeën zijn verzameld en weer verspreid onder de buurtbewoners.