Wij mobiliseren, verbinden en dagen uit om actief online te participeren.

Online tools vinden om samen te werken en ontwerpen is de moeilijkheid niet. Lastiger is het activeren van je stakeholders om mee te doen. Om dat te bereiken is een continue dialoog met alle stakeholders tijdens het gehele participatieproces van groot belang.

De afgelopen weken hebben we veel vragen gekregen over online participatie. Hoe ontwerpen we samen de wijk? Hoe blijven we in dialoog met statushouders? Hoe halen we ‘lessons learned’ op in het ziekenhuis?

Er is helaas niet 1 tool die de oplossing biedt. Wel zijn er verschillende tools die je kan combineren. De meest ideale situatie is het werken vanuit 1 platform – een vertrekpunt waar je alle informatie kan delen met je netwerk.

Vanuit dit centrale vertrekpunt kan je bijvoorbeeld een agenda, procesvoortgang, nieuws, uitkomsten uit sessies en vervolgstappen delen. Afhankelijk van de fase in het ontwerpproces kan ook vanuit hier verschillende tools inzetten en alle stakeholders mobiliseren naar de tool die je op dat moment nodig hebt.

Design Thinking Proces voor online toepassingen

Zoals gezegd, er is een oase aan tools beschikbaar. Vanuit het design thinking proces noemen we er hier een aantal. Er zijn natuurlijk veel meer en completere overzichten te vinden. Waar het in ons werk vooral om gaat is de continue verbinding gedurende het hele proces. Oftewel, de uitdaging zit hem in de adoptie. Naast het selecteren van tools is ons werk vooral gericht op:

  1. Aansluiten bij primaire proces
  2. Toegankelijk maken van kennis en kunde
  3. Zichtbaar maken van voorbeeldgedrag vanuit leiderschap
  4. Opnemen van innovatie in de visie
  5. Verduurzamen van de implementatie
Kennismaken

In de kennismakingsfase zetten we tools in zoals MS Teams, Google Meet of Zoom. Via deze beeldbel programma’s leer je elkaars gezicht kennen en haal je de  eerste wensen en behoeften op. Je kan in online break outs in kleine groepjes dieper op iets in gaan.

Definiëren

In de definitiefase is Make My Persona een interessante tool. Hiermee kan je aan de hand van vragen snel een persona en/ of stakeholdermap in elkaar zetten. Dit is een mooi startpunt om vervolgens via individuele interviews een verdiepingsslag te maken. Vanzelfsprekend delen we alle uitkomsten weer op de centrale plek en kan de dialoog daar doorgaan. Zo plaatse we uitkomsten steeds weer in de context van het geheel.

Ideeën vormen

Om tijd- en plaats onafhankelijk ideeën te genereren en uitkomsten te verfijnen kan je Ideaflip inzetten. De stelregel in deze fase is kwantiteit boven kwaliteit. Wij vragen deelnemers zoveel mogelijk ideeën op te schrijven. Ideaflip helpt je naar een selectie te gaan waar je mee verder kan. In sommige sociale intranetten zit een ingebouwde idee-generatie app, bijvoorbeeld in IBM Connections.

Prototype

Voor prototyping gebruiken we materialen, variërend van werkbladen tot Lego. We geven in deze fase de voorkeur aan werken met je handen. Wij sturen daarom materialen op en starten in een gezamenlijke sessie vanuit je eigen huis/ werkplek. Dit doen we via dezelfde tools als genoemd in de eerste stap. Deelnemers zien elkaar tijdens het creëren van de prototype en presenteren aan elkaar wat ze gemaakt hebben. Voorafgaand aan het creëren van prototypes hebben we contact met de deelnemers om alles toe te lichten.

Testen

Om prototypes te testen gaan we altijd aan de slag in het primaire proces. We vragen deelnemers wekelijks updates te schijven en dagelijks aan te geven waar ze tegenaan lopen. Dat doen we weer op het centrale platform. Vanuit daar vragen we experts om hun mening en sturen we bij.

Door vanuit 1 centraal platform te werken creëren wij waarde voor zowel onze klanten als de ‘eindgebruikers’. Wil je meer willen weten over onze (online) aanpak en wat dit voor jouw vraagstuk kan betekenen? Neem contact met ons op.