De kracht van Klein Geluk gesprekken vatten in een filmpje van 2 minuten...

…lukt het filmmaker Bas van Spankeren? We gingen op vrijdag 26 februari de uitdaging aan. Op de dagbestedingslocatie ‘Op Pad’ voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) van Zozijn in Doesburg spraken we af. Op deze plek spraken wij in de nazomer van 2019 met 8 cliënten over Klein Geluk, samen met een begeleider en belangrijke naaste.

Na veel interesse in ons blog ‘Klein Geluk in quarantaine’ vanuit Kennisplein gehandicaptensector ontstond bij Vilans het idee onze aanpak te vatten in een filmitem over corona. De consequenties van de corona maatregelen hebben veel impact om mensen met een beperking. Er is meer eenzaamheid en de verbindingen die plaatsvinden zijn schaars.  

 

Door in coronatijd te praten over klein geluk, zijn we ons meer bewust van de momenten in je dagelijks leven, in en rondom huis of dagbesteding waar je nog wat klein geluk kan gebruiken. En hoe anderen je daarbij kunnen helpen of hun geluk kunnen delen. Immers, samen is er meer geluk dan alleen.

 

NAH cliënt Yvonne en begeleider Rita hadden aangeboden om deel te nemen in dit (film) gesprek. Immers, de vorige keer waren er zulke belangrijke inzichten uit gekomen. Onder leiding van Bas deden Yvonne en Rita het gesprek uit 2019 nog even over, met de klein geluk kaartjes in de hand. Maar ja, doen alsof je een gesprek voert is natuurlijk lastig, dus kwam er een oprecht gesprek op gang. En tot ieders verbazing kwam er direct een nieuw inzicht voor Rita. Yvonne mist, nu haar man onlangs is overleden, de oude vrienden van de voetbalclub. Over het onderwerp vriendschap en in het speciaal dit voorbeeld had Rita nooit van Yvonne gehoord. Ze hebben meteen een afspraak gemaakt om na te denken over het realiseerbaar maken van deze concrete wens.

Tegen het einde van de middag hebben we nog even alle filmattributen naar de kelder van de dagbesteding verplaatst. In éen keer een mooi antwoord geven op een vraag met een camera voor je neus is een kunst…

 

We zijn in afwachting van de film en reuze benieuwd!