Nieuw project KetelhuisWG

Er gebeurt iets bijzonders in onze buurt…

Energiecooperatie KetelhuisWG is een initiatief van bewoners van het Wilhelmina Gasthuis-terrein in Amsterdam. KetelhuisWG heeft de mooie ambitie zelf te voorzien in de energievraag van de buurt, lokaal en duurzaam opgewekt. Met subsidies van de gemeente wordt momenteel de haalbaarheid onderzocht, en de eerste plannen zijn veelbelovend. Social Envoy was aanwezig bij de tussenrapportage van deze eerste uitkomsten en maakte een verslag dat gedeeld wordt met bewoners, gemeentes en andere geïnteresseerde partijen. In de komende tijd ondersteunen wij KetelhuisWG bij het behalen van het benodigd aantal leden. Op naar de 1000!